Timorex-D Eye Drops ( Timolol+Dorzolamide)

  • Size: Timolol Maleate eq to Timolol 5mg           + DorzolamideHcleqtoDorzolamide……20mg
  • Packing box size: 5ml

spaceman slot

preloader